יחסי ארצות הברית ומדינות המפרץ: התפכחות הדדית?


  עדות פומבית למורת הרוח בקרב בעלות בריתה המסורתיות של ארצות הברית במפרץ

מבט על, גיליון 1090, 26 באוגוסט 2018

בחינה של כמה מהסוגיות הניצבות על סדר היום בין ארצות הברית לבין מדינות המפרץ, בעיקר בינה לבין ערב הסעודית, מראה כי שני הצדדים מתקשים לתת מענה לציפיות הגבוהות לגבי היחסים ביניהם, שנוצרו לאחר בחירתו של דונלד טראמפ לנשיאות. ההתפכחות ההדדית תחייב אותם להעריך מחדש את יכולתם לעצב מדיניות שתקדם את מימוש היעדים שלהם. מבחינת הממשל האמריקאי נכון הדבר בעיקר אשר לתקוותיו להישען ביתר שאת על מדינות המפרץ כדי לקדם את יעדיו מול איראן ומול הפלסטינים. פערים אלה משליכים ישירות על ישראל, תוך שמתחדדים הפערים בין מפגש האינטרסים בינה לבין מדינות המפרץ בחלק מהנושאים לבין מרחב התמרון המצומצם שיש להן, ובעיקר לערב הסעודית, כדי לתרגמו לשיתוף פעולה ממשי.

יחסי ארצות הברית וערב הסעודית ומדינות מפרץ אחרות בעידן הנשיא טראמפ מתוארים פומבית על-ידי שני הצדדים כהדוקים וכתורמים ישירות לאינטרסים המשותפים. הסעודים אף הרחיקו לכת ותיארו את ביקורו של הנשיא טראמפ בריאד, שנערך במאי 2017, כ”נקודת מפנה היסטורית ביחסי המדינות”. שני הצדדים ממשיכים להדגיש את רצונם לשפר את השותפות ולעיתים קרובות מדווח על אודות יחסים אישים בין כמה מאנשי צוות הבית הלבן לכמה מהמנהיגים במפרץ.

אולם, בחינה של הסוגיות הניצבות על סדר היום בין ארצות הברית לבין מדינות המפרץ, ובעיקר בינה לבין ערב הסעודית, מלמדת כי הצדדים מתקשים לתת מענה לציפיות הגבוהות לגבי היחסים ביניהם, שנוצרו לאחר בחירותו של טראמפ לנשיאות. עדות פומבית למורת הרוח בקרב בעלות בריתה המסורתיות של ארצות הברית במפרץ היו דבריו של שר המדינה לענייני חוץ של איחוד האמירויות (לונדון, יולי 2018), כי הן מתקשות לסמוך על הסיוע האמריקאי והבריטי, במשתמע, בין היתר, בהקשר למלחמה המתנהלת בתימן.

סוגיות שבהקשרן נוצרו פערי ציפיות בין הצדדים:

להרחבה

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy