בוקר טוב דיירים, ממי תרצו לקנות את החשמל היום?


רשות החשמל מתכננת פיילוט של 10,000 צרכנים, שבו יוכלו לרכוש חשמל פרטי בשלושה מסלולים ■ בין היתר, חברות אשראי וסלולר יוכלו למכור חשמל לבתי מגורים במחיר שייקבע מדי חצי שעה ■ הבעיה: יישום מלא – לא לפני 2023 , ורוב המונים יהיו בבעלות מונופול חברת החשמל

אורה קורן,דהמרקר-13.09.2018 06:07

מקטע אספקת החשמל ייפתח לתחרות מלאה תוך כחמש שנים, ולא רק יצרני חשמל פרטיים יוכלו להשתתף בו, אלא גם ספקים שאינם יצרנים, שירכשו את החשמל מחברת מינהל המערכת שעתידה לקום. הצרכנים יוכלו להחליף ספקים על בסיס יומי, ועשרות הספקים שייכנסו לשוק יתחרו על לב הצרכנים לא רק במחיר, אלא גם בשירותים נוספים שיספקו — זהו החזון של רשות החשמל, המעוגןברפורמה בחשמל שאושרה באחרונה.

לצורך זה, וכדי להגיע למצב שעשרות גופים יספקו חשמל למיליוני צרכנים בתוך חמש שנים, רשות החשמל שוקלת לצאת בפיילוט בקרב כ–10,000 צרכנים, שיימשך שנה־שנתיים. הפיילוט יכלול שלושה מסלולים למכירת חשמל, ובסופו יוחלט על הרגולציה הקבועה שתיבחר.

להרחבה

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy