האם שדה הגז נור במצרים יתגלה כאחד משדות הגז הגדולים בעולם?


אמנון פורטוגלי,מכון חזן-1 אוקטובר 2018

למציאת גז בכמויות גדולות בנור, או לתגליות גז גדולות אחרות במצרים, תהיינה השלכות שליליות על האפשרות לייצא גז מישראל ומקפריסין.  אם מצרים תמשיך למצוא מאגרי גז חדשים, כפי שנמצאו בה בשלש השנים האחרונות, היא תצטרך את מפעלי ההנזלה בדאמייטה ובאידקו כדי לייצא גז משלה, ולישראל ולקפריסין לא ישאר מקום.

להרחבה

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy