אנלייט מנהלת מו”מ עם קבוצת “הפניקס” להשקעה בפרויקט אנרגיית רוח גדול נוסף של החברה


הבעת אמון נוספת מהמוסדיים:

אנלייט מנהלת מו”מ עם קבוצת “הפניקס” להשקעה בפרויקט אנרגיית רוח גדול נוסף של החברה

הפרויקט בהספק של כ- 105 מגה-וואט צפוי להניב הכנסות ברוטו ממכירת חשמל בהיקף של כ-25 מיליון אירו לשנה

אנלייט אנרגיה מתחדשת שדווחה בחודש מרץ השנה על חתימת הסכם לרכישת הזכויות בפרויקט אנרגיית רוח בקוסובו, מודיעה על משא ומתן לפיו תרכוש קבוצת “הפניקס” כ- 40% מהזכויות בפרויקט ואנלייט תמשיך להחזיק 60% מהזכויות בפרויקט.

פרויקט אנרגיית הרוח בקוסובו מצוי בתהליכי פיתוח מתקדמים, בהספק כולל של כ- 105 מגה-וואט.

קבוצת הפניקס מחזיקה בכ- 19.9% ממיזם “מובילים”, מיזם משותף עם גופים מוסדיים להשקעות בפרויקטי אנרגיה מתחדשת בשוק הבינלאומי. המיזם השלים עד היום התקשרויות בפרויקטי אנרגיית רוח באירלנד, קרואטיה, סרביה וספרד, ובפארקים סולאריים בהונגריה. בכך למעשה השלים מיזם מובילים בהצלחה את מלוא מסגרת ההתחייבות בהיקף 125 מיליון אירו.

השקעת קבוצת הפניקס בפרויקט תבוצע בתנאים מסחריים דומים למתווה הנהוג ביחס למיזם “מובילים” זאת, באופן בו ניהול הפרויקט בקוסובו יבוצע על ידי חברה ייעודית, המוחזקת בשרשור על ידי החברה.

עלות ההשקעה הכוללת בפרויקט נאמדת בסך של כ-140-180 מיליון אירו, לרבות עלויות הקמת הפרויקט, עלויות המימון ורכישת הזכויות. הפרויקט השיג אישור זכאות למכסה וממשיך להתקדם עם הליכי השלמת הפיתוח, לרבות, חתימה על הסכמי חיבור והסכמים למכירת חשמל (PPA).

החברה מצויה במגעים לקבלת מימון במתווה Project Finance לפרויקט, לכשישלים את תקופת הפיתוח. הערכות החברה הן כי שיעור המינוף של החוב הבכיר עשוי לעמוד על כ- 60-80% מעלות ההקמה הכוללת של הפרויקט. על פי כושר הייצור של הפרויקט, החברה מעריכה כי הפרויקט יניב הכנסות ברוטו ממכירת חשמל בהיקף של כ-25 מיליון אירו לשנה בתקופת ה-Feed in Tariff, וכ-15 מיליון אירו לשנה בתקופה שלאחר מכן. על פי הערכותיה הנוכחיות של החברה, תחילת הזכאות להכנסות צפויה בשנת 2020.

השקעת קבוצת הפניקס, מהגופים המובילים בישראל, במיזם מהווה, בראי החברה, הבעת אמון משמעותית בפרויקט ובפוטנציאל הפיתוח העסקי של החברה.

יובהר כי בשלב זה אין וודאות בדבר השלמת עסקת ההשקעה על ידי קבוצת הפניקס באופן המתואר לעיל ו/או ככלל.

להלן קישור לדווח:

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1187001-1188000/P1187910-00.pdf

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy