בבית המשפט, בשבועה: סיאוב חצר נתניהו חייב להיות מוצג לעיני כל


בבית המשפט, בשבועה: סיאוב חצר נתניהו חייב להיות מוצג לעיני כל
משפט שרה “רעיית המנהיג” נתניהו הוא ציון דרך. לראשונה אחרי 20 שנות חקירות, תביעות אזרחיות ובדיקות מבקר המדינה שבמרכזן בני הזוג המלכותי, מתייצב אחד מהשניים כנאשם. תהא תוצאת המשפט – הרשעה או זיכוי – אשר תהא, חובה לסיים את ההליך ולמצות את הדין

לצפייה הקלק כאן
תגיות: שרה נתניהו
עזרא סיידוף
אמיר אורן,חדשות וואללה!-יום שני, 08 באוקטובר 2018, 11:06

יחי המקרה

ההסבר המתבקש לכך, בנוסף לאופייה ולרתיעתה מתשלום מאות אלפי שקלים, נמצא בסעיף 33 לחוק הפסיכולוגים. הרשעת שרה במרמה תביא אותה לדין משמעתי בפני ועדה שממנה שר הבריאות – כרגע, יחי המקרה, זהו בעלה, אך ברור שהסמכות תועבר לשר אחר. אף שאין קשר בין העבירות המיוחסות לה לבין עיסוקה המקצועי, היא עלולה להיפגע אם יימצא ש”התנהגה בדרך שאינה הולמת את המקצוע של פסיכולוג” או ש”הורשעה בעבירה שיש בה כדי להראות שהיא חסרת האחריות הדרושה לעסוק בפסיכולוגיה”. יו”ר הוועדה יהיה משפטן שתמנה שנואת נפשה, שרת המשפטים איילת שקד. את שני הפסיכולוגים החברים בוועדה ימנה שר הבריאות. העונש עשוי להגיע ל”התליית שמה בפנקס הפסיכולוגים לחמש שנים” ואף למחיקתה ממנו לשבע שנים.

אוי לאותו רישום פלילי, בנוסח פסי-כו-לו-גית בי-איי, אמ-איי, רי”ש-פ”ה. הסדר טיעון, גם אם יהיה זול מתוצאת משפט, כמעט מבטיח תוצאה כזו; בין הפסיכולוגים הקנאים למקצועם לא קל למצוא משתף פעולה כמו ניר ברקת, שנמנע משיקוליו הפוליטיים מהשעייתה מעבודתה במנהל החינוך של עיריית ירושלים. היא מעדיפה, לפחות עד למפגש כהן-פדן אצל השופט חן ב-13 בנובמבר, להמר, ובספסלי הקהל מקווים שלא תישבר.

להרחבה

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy