רק 55 מפעלים חוברו לגז טבעי – והמדינה מאיימת בהלאמה


רק 55 מפעלים חוברו לגז טבעי – והמדינה מאיימת בהלאמה

התחום נמצא כיום באחריות חברות חלוקה שזכו במכרזי מדינה – אולם הן מתעכבות בביצוע ■ משרד האנרגיה בוחן הצעות חדשות מחברות החלוקה לחיבור מהיר – ובנתג”ז נערכים לאפשרות שיצטרכו להיכנס לנעליהן – ולהשתלט על חיבור המפעלים לגז

 החברה הממשלתית נתג”ז נערכת לכניסה לתחום של חיבור מפעלים לגז, זאת אף שרישיונה מיועד לבניית רשת ההולכה, שעיקרה צינורות גז גדולים בלחץ גבוה, המיועדים לתחנות כוח ולמפעלים גדולים כמו בז”ן, כיל ונייר חדרה. נתג”ז כבר הכינה תוכניות מגירה, שיישלפו אם תקבל הנחיה רשמית ממשרד האנרגיה להיכנס לנעלי חברות החלוקה, שלא מבצעות את משימת חיבור המפעלים לגז כנדרש. לשם כך יידרש שינוי חקיקה שיסמיך אותה לטפל גם בחיבור לגז של מפעלים שאינם צרכני ענק של גז.

החברה נערכת גם לחיבור לקוחות פרטיים אחרים, כמו בתי חולים או פארקי תעשייה. היא עשויה להשתלב בהקמת מתקני קו־גנרציה (מעין תחנת כוח קטנה) שיוקמו כדי לחסוך באנרגיה בשכונות מגורים חדשות, פרויקט חדש שמקדם משרד האנרגיה כפיילוט עם חברות החלוקה.

להרחבה

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy