רשות אנרגיה לא תקום – אבל רשות החשמל תסורס בכל זאת


אבי בר-אלי,דהמרקר
01.08.2015

לאחר שבועות של התכתשויות פנים־ממשלתיות מאחורי הקלעים, ומכבש לחצים שהפעיל שר האנרגיה יובל שטייניץ על משרדי האוצר והמשפטים, חושפת טיוטת חוק ההסדרים את הליך “הענשתה” המתגבשת של רשות החשמל – הרגולטור שהתריע מפני השלכות מונופול הגז הטבעי על ציבור צרכני החשמל בישראל, בניגוד למדיניות ההכחשה שהוכתבה בשנים האחרונות על ידי רשות הגז שבמשרד האנרגיה.

להרחבה

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy