תגובות והערות של קוראי האתר והניוזלטר

דגימת סולר תחבורה אשר נלקחה בתאריך 23 ביוני, 2013 על ידי המבדקה הכימית מתחנת הדלק “דיזל ליין” שברחוב המוסכים 12 בירושלים, התגלתה כלא תקנית וניתנה הוראה להפסיק את מכירת הסולר במקום. דגימת הסולר שניטלה הכילה אחוז גופרית הגבוה מן המותר עפ”י דרישות התקן (117 PPM במקום 10 PPM).

בעקבות התוצאות, הונחתה התחנה להפסיק את מכירת הסולר באופן מיידי, לרוקן את המלאי הקיים ולהחליפו במלאי תקין. התחנה תורשה לשוב לעבודה סדירה רק לאחר שהמלאי החדש ייבדק ויוכח כי הוא אכן עומד בתקן.

אגף הפיקוח והבטיחות של מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והמים ומעבדות מאושרות על ידי הממונה על התקינה דוגמים דגימות דלק בתחנות הדלק ברחבי הארץ באופן קבוע. כל תחנה נדגמת מספר פעמים בשנה וכאשר נמצא מוצר דלק שאינו עומד בתקן, התחנה מחויבת להפסיק את מכירת הדלק הפגום ולהחליפו במוצר תקני

 

 

כאן ניתן לערוך את דף זה.

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy