רידינג ואשכול הן רק חלק מתחנות החשמל שכבר עברו להפקת חשמל בהתבסס על גז טבעי. בדומה לשימוש בפחם, באמצעות שימוש בטורבינות קיטוריות ניתן לרתום את הגז לטובת ייצור חשמל. בהשוואה לדלקים מסורתיים כמו פחם ונפט, גז טבעי נשרף בצורה נקייה יותר. כתוצאה מכך מופקת כמות קטנה יותר של פחמן דו-חמצני (CO2) עבור אותה כמות של חשמל שמיוצרת.

ככל שהגז הופך למשאב במחיר סביר ובעל זמינות גבוהה, כך אנו עדים לכניסה הולכת וגדלה שלו לתחנות הכוח.

היתרון הגדול של הגז הטבעי נעוץ בעובדה שעל מנת לייצר אותה יחידת חום, שריפת גז טבעי מייצרת כ-45% פחות דו-תחמוצת הפחמן בהשוואה לשריפת פחם ו-כ30% פחות בהשוואה לשרפת נפט.