הקדמה: האם לדעתכם ניתן להסב את משק החשמל האנרגיה בישראל למשק פרוגרסיבי וידידותי לסביבה, כזה שהוא גם פורץ דרך מהפן הטכנולוגי, גם מצמצם את גזי החממה הנפלטים לאטמוספרה (ובכך מקטין את זיהום הסביבה), גם מושתת על אנרגיה מתחדשת ברת־קיימא, וגף יגדיל את הביטחון האנרגטי של תושבי מדינת ישראל. מה דתם? האם זהו חזון שנזכה לראות את הגשמתו במהלך עשרות השנים הבאות? ובכן, במאמר זה נתמקד בנושא של טורבינות רוח וננסה לבחון את מצב חוות הרוח בישראל. בישראל קיימת האגודה הישראלית לאנרגיית רוח.

מהי אותה אגודה? כך נכתב באתר האינטרנט שלה:

האגודה הישראלית לאנרגיית רוח הינה גוף שנועד לקדם את השימוש והיעילות בתחנות רוח במדינת ישראל.

האגודה הישראלית לאנרגית רוח הוקמה במטרה לתת את הדחיפה הנדרשת לקידום ענף אנרגית הרוח, שהוא אחד ממקורות האנרגיה החלופית המובילים בעולם אשר גיורו מתמהמה.
בעוד בעולם קצב הגידול הממוצע של אנרגית הרוח היה לכל הפחות 20% בכל שנה – מ 6,000 מגה-ואט בשנת 1996 ליותר מ 200,000 מגה ואט בשנת 2011, ובעוד המכסות לאנרגיה סולרית בישראל מתכלות עם פרסומן, אנרגית הרוח בישראל מסתכמת מאז 1993 בפחות מ 7 מגה-וואט וללא גידול בעוד היעד שנקבע על ידי הממשלה, הינו 800 מגה-ואט לפחות עד שנת 2020.

אנו כמובן מקווים שמאמצי האגודה יישאו פרי ושנזכה לראות הקמת מתקני אנרגיית רוח חדשים.

אנרגיית רוח

היסטוריה של רתימת הרוח להפקת חשמל בישראל

בשנת 1986 קיבוץ מעלה גלבוע היה החלוץ בתחום. בשנה זו נבנתה בקיבוץ טורבינה קטנה וניסיונית, וכך החלו למעשה לחקור בישראל את אנרגיית הרוח עוד בשלהי המאה שעברה. כמובן, לטורבינות הרוח השפעה שלילית מועטה מאוד על הסביבה בוודאי כאשר משווים את הנתונים לאלו של אמצעים להפקת חשמל כגון גז טבעי או פחם שנחשבים לאמצעים קונבנציונאליים ומזהמים יחסית – לעומת, הפקת חשמל מרוח נחשבת הרבה יותר ידידותית לסביבה.

המצב היום

פרויקט אנרגיית הרוח יתיר הולך ומוקם בימים אלו בדרום הארץ. הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז הדרום נתנה את אישורה לחברת אנלייט לצורך הקמת הפרוייקט. השראה רבה ניתן לשאוב ממדינות אירופה אשר הן ללא ספק החלוצות והמובילות בכל הנוגע לרתימת אנרגיית הרוח לטובת אספקת חשמל בפועל למליוני אזרחים. ההערכות מדברות על מעל 190 מיליון תושבים ברחבי אירופה הנהנים מצריכת חשמל נקי שמקורו מאנרגיית רוח. לפי הערכת איגוד אנרגיית הרוח האירופי בקרוב כמחצית מאוכלוסיית מערב אירופה תקבל חשמל שמופק ע"י הרוח.